Diagnostyka infekcji – wirusy

11 grudnia, 2012

Charakterystyka profilu:

Powszechność występowania wirusów odpowiedzialnych za wywołanie infekcji stanowi poważny problem kliniczny. Najczęstszą drogą przenikania wirusów do organizmu są błony śluzowe układu oddechowego, pokarmowego, moczowo – płciowego lub uszkodzona skóra. Zakażenie może nastąpić również drogą wertykalną już w okresie życia płodowego, gdy wirus pokona barierę łożyska.

Diagnostyka infekcji wirusowych opiera się na ocenie zarówno obecności antygenów wirusowych jak i rozwijającej się w odpowiedzi na zakażenie, reakcji immunologicznej organizmu. Obejmuje głównie wirusy hepatotropowe, powodujące pierwotne (HBV i HCV) oraz wtórne (CMV, HSV, EBV) uszkodzenie wątroby.

Profil zawiera badania serologiczne, umożliwiające:

 • potwierdzenie bądź wykluczenie infekcji
 • różnicowanie trwającego lub przebytego zakażenia
 • wybór i podjęcie skutecznego leczenia

Badania przeznaczone są dla osób, które w szczególny sposób narażone są na kontakt
z potencjalnymi źródłami zakażenia.

Wirusy po przedostaniu się do organizmu doprowadzają do powstania stanów patologicznych, które mogą przyczynić się do rozwoju groźnych chorób. Niektóre z nich potrafią pozostawać w organizmie w stanie utajonym przez wiele lat.

badania:

 • HBs antygen – met. ilościowa
 • HBs przeciwciała – met. ilościowa
 • HCV przeciwciała – met. ilościowa
 • CMV (Cytomegalovirus) IgG
 • CMV (Cytomegalovirus) IgM
 • HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgG
 • HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgM
 • EBV (Epstein-Barr virus) IgG
 • EBV (Epstein-Barr virus) IgM

Czerwone światło dla wirusów!


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat badań przejdź do zakładki BADANIA.

ZDROWIE POD KONTROLĄ