Diagnostyka infekcji – bakterie

11 grudnia, 2012

Charakterystyka profilu:

Bakterie są organizmami szeroko rozpowszechnionymi w naszym środowisku. Cześć z nich zalicza się do bakterii chorobotwórczych, które mogą wywoływać różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości.

Część infekcji przebiega w sposób bezobjawowy i może ujawnić się dopiero po wielu latach. Jedyną możliwością wykrycia przebytej infekcji bądź toczącego się aktywnego zakażenia jest wykonanie testów serologicznych.

Diagnostyka infekcji bakteryjnych opiera się głównie na ocenie odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie. Dzięki tej diagnostyce możemy wnioskować, co do okresu zakażenia i jego aktywności.

Bakterie po przedostaniu się do organizmu doprowadzają do powstania stanów patologicznych, które mogą przyczynić się do rozwoju groźnych chorób. Niektóre z nich potrafią pozostawać w organizmie w stanie utajonym przez wiele lat.

badania:

 • VDRL przeciwciała
 • Mycoplasma pneumoniae IgG
 • Mycoplasma pneumoniae IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
 • Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM
 • Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
 • Borrelia IgG
 • Borrelia IgM

Czerwone światło dla bakterii!


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat badań przejdź do zakładki BADANIA.

ZDROWIE POD KONTROLĄ