Jakość Badań

O nasWysoka jakość badań naszym priorytetem

Jakość Badań

Kwestią nadrzędną są wiarygodne wyniki badań, dzięki którym można skutecznie i szybko zdiagnozować pacjenta. Prawidłowe wyniki decydują o efektywności prowadzonego leczenia. Zwiększają poziom i skuteczność działania ośrodków zdrowia, wyróżniając je na rynku względem innych podmiotów.

Jakość badań jest głównym kryterium oceny każdego Laboratorium.
W celu zapewnienia gwarancji uzyskiwanych wyników kierujemy się następującymi wytycznymi:

  • Pracujemy na nowoczesnych analizatorach i renomowanych odczynnikach
  • Dostosowujemy nasze Laboratorium do najnowszych zaleceń i norm
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel
  • Prowadzimy wewnętrzną kontrolę jakości badań
  • Bierzemy udział w Zewnętrznym Programie Oceny Jakości Badań w Łodzi
  • Bierzemy udział w międzynarodowych programach oceny jakości badań
  • Uczestniczymy w statystycznym Programie Oceny Jakości – STANDLAB
Call Now Button