Lista Badań

Lista Badań

Poniżej znajduje się praktyczny przewodnik po naszych badaniach. Zawiera ogólną charakterystykę poszczególnych badań, ich znaczenie diagnostyczne oraz krótką informację jak przygotować się do badania. Pełny opis tego jak przygotować się do badania znajduję się w zakładce DLA PACJENTÓW / PRZED BADANIEM. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dostępu do pełnej listy badań prosimy o kontakt. *opisy służą jedynie celom informacyjnym, nie stanowią podstaw do diagnozy i leczenia.

Kod badania: 3015                                                                   Materiał: wymaz                                                                 Termin: 2 dni

Ogólne informacje o badaniu:

Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest z zastosowaniem metody real time RT- PCR. Największą czułość badania genetycznego można uzyskać 1 dzień po wystąpieniu objawów choroby lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia.

Materiał do pobrania

Materiałem pobieranym do badania jest wymaz z gardła i nosa lub nosogardzieli .      

Kod badania: 3011Materiał: krewTermin: 1 dzień

Ogólne informacje o badaniu:

Test immunochromatograficzny, pozwala na szybkie wykrycie, obecności przeciwciał przeciwko koronawirusowi


SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, w dwóch klasach:

IgM – przeciwciała wczesne
IgG – przeciwciała późne

Badania te wykrywają obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem.

Kod  badania: 1Materiał: moczTermin: 1 dzień

Ogólne informacje o badaniu:

Badanie ogólne moczu jest jednym z najstarszych i najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych na świecie. Służy do diagnozowania chorób metabolicznych, zakażeń układu moczowego oraz chorób nerek. Badanie jest uzupełnieniem innych badań zlecanych przez Lekarza. Na ogólne badanie moczu składa się ocena fizykochemiczna (barwa, wygląd, przejrzystość, odczyn, ciężar właściwy, obecność białka, glukozy, bilirubiny, krwi, ciał ketonowych, urobilinogenu, leukocytów, azotynów) oraz ocena mikroskopowa osadu moczu.

Pobieranie materiału do badania

W celu uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników oddaje się mocz:

 1. poranny, uzyskany po przerwie nocnej
 2. uzyskany po uprzednim dokładnym umyciu krocza
 3. pochodzący ze „środkowego strumienia”
 4. dostarczony do laboratorium w odpowiednim jednorazowym pojemniku

Kod  badania: 3Materiał: kałTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

Badanie służy do wykrycia zakażenia pasożytniczego w organizmie człowieka, zwłaszcza przewodu pokarmowego objawiającego się bólami brzucha, nudnościami, spadkiem masy ciała.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

Badanie parazytologiczne kału pozwala wykryć zarówno jaja, cysty jak i postaci dorosłych pasożytów przewodu pokarmowego takich jak: tasiemiec, lamblie, glista ludzka, owsiki, motylica wątrobowa.

 1. Przygotowanie do badania:

Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do pojemnika jednorazowego użytku, zakupionego w aptece. Próbkę wielkości ziarnka grochu należy umieścić w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku. Badanie należy wykonać trzykrotnie w odstępach jednodniowych.

Kod  badania: 4Materiał: kałTermin: 4 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:
  Wykrywanie zakażenia lambliami w każdym okresie infekcji (w ogólnym badaniu parazytologicznym kału wykrycie zakażenia lambliami jest możliwe tylko w momencie wyrzutu do kału cyst).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
  Dodatni wynik testu świadczy o zakażeniu Giardia Lamblia czyli tzw. lambliozą.

 1. Przygotowanie do badania:

Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do pojemnika jednorazowego użytku, zakupionego w aptece. Próbkę wielkości ziarnka grochu należy umieścić w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku. Badanie należy wykonać trzykrotnie w odstępach jednodniowych.

Kod  badania: 5Materiał: kałTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Metoda diagnostyczna pozwalająca wykryć obecność krwi w kale, niewidocznej gołym okiem. Badanie wykonuje się w przesiewowej diagnostyce zmian nowotworowych jelita grubego oraz w stanach niedoboru żelaza o nieznanej etiologii.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Pozytywny wynik testu jest sygnałem do wykonania szczegółowych badań diagnostycznych, które pozwolą określić źródło krwi. Przyczyną mogą być zarówno nowotwory łagodne jak i złośliwe, hemoroidy, wrzody żołądka lub dwunastnicy oraz stany zapalne jelit.

 1. Przygotowanie do badania:

Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do pojemnika jednorazowego użytku, zakupionego w aptece. Próbkę wielkości ziarnka grochu należy umieścić w opisanym imieniem i nazwiskiem pojemniku. Nie ma konieczności wykonywania badania trzykrotnie. Nie ma konieczności stosowania się do ograniczeń dietetycznych przed oddaniem materiału do badania.

Kod  badania: 22Materiał: krew (EDTA)Termin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Jedno z najczęściej zlecanych badań pozwalające na ustalenie liczby elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi ; obliczenie wartości wskaźników erytrocytarnych ; ustalenie liczby i procentowego udziału różnych typów białych krwinek.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Krwinki czerwone i ich parametry – diagnostyka anemii i odróżnienie jej pewnych postaci, diagnostyka nadkrwistości (poliglobulii).

  Krwinki białe i wzór odsetkowy – diagnostyka stanów zapalnych, chorób przebiegających z uszkodzeniem krwiotwórczego.

  Płytki krwi – diagnostyka chorób nowotworowych szpiku, krwotoków, uszkodzenia szpiku wskutek radioterapii lub terapii lekowej, przewlekłego alkoholizmu lub zatrucia alkoholem szpiku lub układu chłonnego, nowotworowych rozrostów układu

 1. Przygotowanie do badania:

Pacjent nie musi być na czczo (trawienie powoduje wzrost poziomu białych krwinek, ale rzędu do 5%). Pacjent powinien być wypoczęty, ponieważ wysiłek fizyczny może powodować znaczny wzrost poziomu białych krwinek.

Kod  badania: 23Materiał: krew (EDTA)Termin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie krwi polegające na obserwacji jej próbki pod mikroskopem. Oceniany jest wygląd białych krwinek i ich wzajemny stosunek ilościowy z podziałem na granulocyty, limfocyty i monocyty. Jest to metoda manualna, bardziej pracochłonna od metody automatycznej –  jest jednak bardziej dokładna, gdyż pozwala zidentyfikować różnego rodzaju komórki atypowe.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Badanie pozwala wykryć komórki atypowe (diagnostyka zakażenia wirusami cytomegalii, mononukleoza zakaźna), młode i zmienione (diagnostyka nowotworów układu chłonnego, szpiku) oraz rozpoznanie niektórych chorób pasożytniczych (malaria).

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 24Materiał: krew (cytrynian)Termin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  OB czyli Odczyn Biernackiego to parametr określający szybkość opadania krwinek czerwonych w pionowej rurce w jednostce czasu. W warunkach fizjologicznych jest wartością stałą, zależną od masy erytrocytów i osocza, stężenia białek krwi, wielkości opadających krwinek i innych czynników. Jest to parametr nieswoisty, służący do wykrywania i monitorowania stanów zapalnych, chorób autoimmunologicznych oraz procesów nowotworowych.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  OB ulega zwiększeniu w przebiegu stanów zapalnych niezależnie od ich przyczyny (choroby zakaźne, choroby reumatoidalne, kolagenozy, nowotwory, martwica tkanek).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)

Kod  badania: 43Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Albumina to małe białko produkowane w wątrobie, pełniące funkcje nośnika – głównego regulatora ciśnienia onkotycznego osocza. Odpowiada za utrzymywanie wody w naczyniach krwionośnych i jej oddawanie do tkanek oraz stanowi tzw. rezerwę białkową. Wykorzystywana jest w monitorowaniu stanów przewlekłego niedożywienia i wyniszczenia, diagnostyce chorób wątroby i nerek.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone wartości albumin mają niewielkie wartości diagnostyczne. Obniżenie stężenia towarzyszy ogólnej utracie białek lub zaburzeniom wchłaniania, występuje także w niedożywieniu. Niedobór może być również skutkiem uszkodzenia wątroby lub zespołu nerczycowego.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 48Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Aminotransferaza alaninowa zwana potocznie „ALATEM” to enzym odpowiedzialny za metabolizm białek. Mimo, iż kojarzony jest głównie z wątrobą – jest enzymem wykorzystywanym w diagnostyce chorób nie tylko tego narządu, ale również dróg żółciowych, mięśni szkieletowych oraz serca.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększenie aktywności ALT obserwuje się w przypadku uszkodzenia wątroby, w przebiegu zapaleń wątroby na tle wirusowym, toksycznym, polekowym, w poalkoholowym zapaleniu wątroby, w przewlekłych chorobach wątroby przebiegających z gorączką i żółtaczką oraz w schorzeniach serca (niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego), przewodów żółciowych (kamica przewodowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego) i trzustki.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)

Kod  badania: 49Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Aminotransferaza asparaginianowa zwana potocznie „ASPATEM” jest podobnie jak ALT enzymem odpowiedzialnym za metabolizm białek. Oznaczanie poziomu AST wraz z oznaczaniem ALT służy do diagnozowania chorób wątroby, dróg żółciowych i mięśni (zwłaszcza mięśnia sercowego).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększenie aktywności AST obserwuje się w przypadku uszkodzenia wątroby, w przebiegu zapaleń wątroby na tle wirusowym, toksycznym, polekowym, w poalkoholowym zapaleniu wątroby, w przewlekłych chorobach wątroby przebiegających z gorączką i żółtaczką oraz w schorzeniach mięśni (dystrofia mięśniowa, urazy, rabdomioliza) serca (niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego), przewodów żółciowych (kamica przewodowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego) i trzustki.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)

Kod  badania: 50Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Amylaza to enzym produkowany przez trzustkę i gruczoły ślinowe, odpowiadający za trawienie cukrów. Oznaczanie poziomu tego enzymu zarówno w surowicy jak i w moczu wykorzystywane jest w diagnostyce chorób trzustki.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Oznaczanie poziomu amylazy wykorzystuje się w diagnostyce „ostrego brzucha” oraz stanów uszkodzenia trzustki i przewodów żółciowych. Zwiększone stężenie obserwuje się w stanach zapalnych trzustki, alkoholizmie, urazach ślinianek, niektórych nowotworach złośliwych (rak oskrzela, tarczycy, wątroby), śwince, niewydolności nerek i zapaleniu otrzewnej.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Zaleca się oznaczanie amylazy w dobowej zbiórce moczu, a nie w pojedynczej próbce.

Kod  badania: 55Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  ASO, czyli odczyn antystreptolizynowy, to badanie służące do wykrycia zakażenia paciorkowcami hemolizującymi grupy A. Badanie wykonuje się w celu diagnozowania ostrego zapalenia wsierdzia, szoku toksycznego powodowanego przez bakterie Streptococcus grupy A, gorączki reumatycznej i zapalenia kłębuszkowego nerek, będących następstwem lub powikłaniem zakażenia Streptococcus pyogenes, toczącego się w obrębie migdałków podniebiennych i gardła.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Uważa się, że miano ASO <200 j/ml nie oznacza świeżego zakażenia paciorkowcowego. Natomiast stężenie ASO >300 j/ml świadczy zazwyczaj o ostrej infekcji paciorkowcami Streptococcus pyogenes

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 57Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Oznaczanie poziomu białka całkowitego czyli puli wszystkich białek wykrywalnych w surowicy krwi wykorzystywane jest w diagnostyce chorób różnych narządów – głównie wątroby, nerek, przewodu pokarmowego, jak również w ocenie stanu wyniszczenia organizmu w przebiegu chorób nowotworowych, niedożywieniu, zaburzeniach odporności.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie białka całkowitego obserwuje się w gammapatiach monoklonalnych (np. szpiczak), stanach odwodnienia czy marskości wątroby. Natomiast obniżone poziomy białka towarzyszą głodówkom, stanom przewlekłego niedożywienia, chorobom wątroby i nerek (zespół nerczycowy), rozległym oparzeniom, stanom zapalnym jelit.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)

Kod  badania: 62Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Bilirubina jest produktem rozpadu hemu, który wcześniej jest uwalniany z hemoglobiny w śledzionie, wątrobie lub szpiku kostnym. W związku z tym oznaczanie jej poziomu jest wykorzystywane w diagnostyce chorób wątroby, przewodów żółciowych i stanów przebiegających z wzmożoną hemolizą wewnątrznaczyniową.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększone stężenie bilirubiny obserwowane jest w: niedrożności dróg żółciowych, chorobach wątroby (zapalnych, wirusowych, poalkoholowych i polekowych), stanach wrodzonego zaburzenia metabolizmu bilirubiny (np. zespół Gilberta, zespół Dubina-Johnsona), nowotworach wątroby, dróg żółciowych, trzustki, dwunastnicy; chorobach hematologicznych (niedokrwistość Addisona-Biermera, talasemie, choroba hemolityczna płodu/noworodka wynikająca z konfliktu serologicznego matka-dziecko).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00)

Kod  badania: 65Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Cholesterol  zaliczany do tłuszczów jest substancją, która pełni liczne funkcje w organizmie człowieka. Pochodzi nie tylko z pokarmów zwierzęcych, ale może być również syntezowany przez organizm, głównie przez wątrobę. Jest nie tylko odpowiedzialny za powstawanie tzw. blaszki miażdżycowej, której tworzenie się zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, ale również jest niezbędnym substratem do tworzenia hormonów, kwasów żółciowych i witaminy D.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie cholesterolu obserwowane jest w niewydolności wątroby, zespole złego wchłaniania i nadczynności tarczycy. Zwiększone stężenie cholesterolu w surowicy krwi jest zazwyczaj efektem niedoczynności tarczycy, nadużywania alkoholu, chorób wątroby i nerek, cukrzycy, stosowania leków sterydowych lub genetycznie uwarunkowanego zaburzenia jego metabolizmu.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 66Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Frakcja cholesterolu zwana potocznie „dobrym cholesterolem” ze względu na zdolność obniżania poziomu całkowitego cholesterolu w złogach tłuszczu ścian tętnic poprzez transportowanie go do wątroby, w której jest metabolizowany. Parametr wykorzystywany jest do oceny ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie frakcji HDL przemawia za zwiększonym ryzykiem wystąpienia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, a wynikać może z niewydolności wątroby, zaburzeń wchłaniania.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 67Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Zwany potocznie „złym cholesterolem”. Cholesterol LDL odpowiada za transport cholesterolu z wątroby i odkładanie go w obrębie błon komórkowych mięśni gładkich tętnic, przyczyniając się do powstawania tzw. „blaszki miażdżycowej” i do znacznego wzrostu ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową. Wykonywanie oznaczenia poziomu cholesterolu LDL jest zatem wykorzystywane do bezpośredniej oceny ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie cholesterolu LDL stanowi ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, a jego przyczyną są hiperlipoproteinemie wrodzone (uwarunkowane genetycznie) oraz nabyte (wynikające z nieprawidłowej diety, stosowania używek, istniejących chorób metabolicznych, np. niedoczynności tarczycy, cukrzycy).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 68Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Białko CRP należy do białek tzw. ostrej fazy. Produkowane jest w wątrobie i uwalniane do krwi w trakcie powstawania reakcji zapalnej. Jest markerem stanu zapalnego, będącego następstwem infekcji, choroby nowotworowej lub choroby autoimmunologicznej.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wzrost stężenia białka CRP świadczy o toczącym się zapaleniu bez względu na jego przyczynę. Test jest bardzo czuły, pozwala śledzić rozwój zapalenia i podejmować decyzje terapeutyczne. Oznaczanie poziomu białka CRP wykorzystuje się w diagnostyce i monitorowaniu terapii: chorób bakteryjnych, wirusowych, reumatycznych, nowotworowych, zawale serca, sepsie, różnego typu infekcjach.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 71Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Sód i potas odpowiadają za utrzymanie i regulowanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Badanie zlecane jest w celu ogólnej oceny stanu zdrowia i kondycji organizmu. Zmiany stężenia zarówno sodu jak i potasu pociągają za sobą przemieszczanie się wody i modyfikację osmotycznego ciśnienia komórkowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższony poziom sodu obserwowany jest w stanach odwodnienia, towarzyszących chorobom nerek (moczówka prosta), udarom cieplnym lub stanom utraty wody drogą oddechową (np. chorzy zaintubowani). Z kolei niski poziom sodu to zwykle efekt utraty wody drogą nerek (niewydolność kory nadnerczy, przedawkowanie diuretyków) lub przewodu pokarmowego (uporczywe wymioty, nasilona biegunka). Podobnych przyczyn upatruje się w przypadku obniżonego poziomu potasu – uporczywe wymioty, biegunki, przedawkowanie leków moczopędnych, jak również schorzenia kory nadnerczy. Efektem niewydolności nerek, niewydolności nadnerczy, rozległych oparzeń jest podwyższony poziom jonów potasu.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 72Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Sód i potas odpowiadają za utrzymanie i regulowanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Badanie zlecane jest w celu ogólnej oceny stanu zdrowia i kondycji organizmu. Zmiany stężenia zarówno sodu jak i potasu pociągają za sobą przemieszczanie się wody i modyfikację osmotycznego ciśnienia komórkowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższony poziom sodu obserwowany jest w stanach odwodnienia towarzyszących chorobom nerek (moczówka prosta), udarom cieplnym lub stanom utraty wody drogą oddechową (np. chorzy zaintubowani). Z kolei niski poziom sodu to zwykle efekt utraty wody drogą nerek (niewydolność kory nadnerczy, przedawkowanie diuretyków) lub przewodu pokarmowego (uporczywe wymioty, nasilona biegunka). Podobnych przyczyn upatruje się w przypadku obniżonego poziomu potasu – uporczywe wymioty, biegunki, przedawkowanie leków moczopędnych, jak również schorzenia kory nadnerczy. Efektem niewydolności nerek, niewydolności nadnerczy, rozległych oparzeń jest podwyższony poziom jonów potasu. Przyczyny podwyższonego czy też obniżonego poziomu chlorków niemalże pokrywają się z przyczynami podwyższonego lub obniżonego poziomu sodu. Jedynie w stanach przewlekłej kwasicy lub przewlekłej zasadowicy oddechowej poziom chlorków zmienia się, przy prawidłowym poziomie jonów sodowych.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 76Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Bardzo rozpowszechniony w organizmie enzym występujący w wątrobie, kościach, jelicie, nerkach, płucach, krwinkach czerwonych, a także łożysku. Wykorzystywany w diagnostyce chorób wątroby (różnicowanie żółtaczek) i kości (choroba Pageta, zaburzenia kostnienia u niemowląt i dzieci).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej obserwuje się w procesach chorobowych, którym towarzyszy upośledzenie wydzielania żółci, czyli zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, żółtaczka wątrobowa wywołana zapaleniem wątroby (wirusowe, autoimmunologiczne, toksyczne), marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, jak również w stanach nadmiernej aktywności komórek kościotwórczych – choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory kości i niedobory witaminy D. Obniżona aktywność fosfatazy alkalicznej jest obserwowana stosunkowo rzadko, a wynika z dziedzicznej choroby, charakteryzującej się krzywicą i innymi zaburzeniami ze strony układu kostnego (np. wypadanie zębów).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 79Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Fosfor, wchłaniany przez jelito, magazynowany w kościach i tkankach miękkich, wydalany przez nerki jest pierwiastkiem niezbędnym do funkcjonowania każdej komórki. We krwi znajduje się jego niewielka ilość. W diagnostyce wykorzystywane jest oznaczanie nie tylko samego fosforu, ale fosforanów nieorganicznych, których stężenie w osoczu zależy od stanu równowagi między podażą (przewód pokarmowy), wydalaniem (nerki) i magazynowaniem (kości) – procesami w dużej mierze regulowanymi przez parathormon. Dlatego też oznaczanie poziomu fosforanów jest wykorzystywane w diagnostyce chorób przytarczyc, nerek oraz nowotworów.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie fosforanów w osoczu obserwuje się w przewlekłej niewydolności nerek, niedoczynności przytarczyc oraz jako efekt chemioterapii. Natomiast obniżone stężenie fosforanów towarzyszy nadczynności przytarczyc, stanom niedożywienia, oparzeniom, a także stanom abstynencji u alkoholików.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 84Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Gamma-glutamylotransferaza jest enzymem związanym z metabolizmem aminokwasów. Występuje przede wszystkim w nerkach i wątrobie. Mimo tego, że jego rola w fizjologii nie jest do końca poznana, wiadomo że jego synteza jest stymulowana przez alkohol. Dlatego też oznaczanie aktywności GGTP wykonywane jest w celu stwierdzenia alkoholizmu, jak również w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększona aktywność enzymu GGTP obserwowana jest w stanach tzw. żółtaczki pozawątrobowej (np. kamica pęcherzyka żółciowego, guz głowy trzustki), w nowotworach wątroby i przerzutach do tego narządu, w przypadku wirusowego zapalenia wątroby oraz marskości wątroby, jak również we wspominanym wyżej alkoholizmie oraz pod wpływem niektórych leków.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 86Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Węglowodany, które przyjmujemy wraz z pożywieniem są dla organizmu ludzkiego ważnym źródłem energii. Glukoza jest właśnie takim węglowodanem o najprostszej budowie, a jej stężenie we krwi powinno utrzymywać się na równomiernym poziomie. Oznaczanie poziomu glukozy służy diagnozowaniu cukrzycy, również ciężarnych, monitorowaniu terapii cukrzycy, chorób przysadki, nadnerczy i trzustki.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Stan podwyższonego poziomu glukozy obserwowany jest w różnych typach cukrzycy, chorobach przysadki i nadnerczy. Obniżony poziom glukozy towarzyszy niewydolności nadnerczy i przysadki, niektórym nowotworom, mnogim przerzutom do wątroby, guzom trzustki.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 93Materiał: krew (EDTA)Termin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Hemoglobina glikowana jest parametrem służącym do kontrolowania cukrzycy i oceny jej wyrównania. Oznaczanie poziomu HbA1c pozwala spojrzeć „wstecz” na prowadzoną terapię i oszacować ryzyko wystąpienia powstawania przewlekłych powikłań cukrzycowych.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Znacznie podwyższony poziom hemoglobiny glikowanej świadczy o źle wyrównanej cukrzycy i jest markerem wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycowych.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 97Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Izoenzym CK-MB to forma kinazy kreatynowej charakterystyczna dla mięśnia sercowego. Jest to enzym występujący w obrębie komórki mięśnia sercowego, który pojawia się w surowicy w momencie uszkodzenia mięśnia spowodowanego zawałem serca. CK-MB w diagnostyce wykorzystywane jest jako marker uszkodzenia mięśnia sercowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wzrost aktywności CK-MB obserwowany jest w zawale mięśnia sercowego – osiąga maksymalną wartość w 12 godzinie, a po upływie 24 godzin zawału niepowikłanego wraca do normy. Należy zaznaczyć, że wzrost aktywności CK-MB może być również wywołany poprzez zastosowanie defibrylacji

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 98Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Kinaza keratynowa jest kluczowym enzymem komórkowym w produkcji energii. W związku z tym duże jej stężenie obserwuje się w mięśniach, sercu oraz mózgu. Oznaczanie aktywności tego enzymu wykorzystuje się w diagnostyce zawału mięśnia sercowego, chorobach mięśni oraz w stanach uszkodzenia mózgu.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wzrost aktywności kinazy kreatynowej występuje przy zawale serca, w miopatiach (szczególnie w dystrofii mięśniowej Duchenne’a), urazach mięśni, po defibrylacji czy też przy istniejących zakrzepach i zatorach mózgowych.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 99Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Kreatynina to produkt przemian zachodzących w mięśniach, wydalany wyłącznie przez nerki – w związku z czym wykorzystywany jest jako marker schorzeń nerek. Ilość wydalanej kreatyniny w ciągu doby jest stała u danej osoby i zależy od masy mięśniowej. Dlatego istnieje bezpośredni związek między stężeniem kreatyniny we krwi i prawidłowością pracy nerek.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie kreatyniny we krwi towarzyszy przewlekłej i ostrej niewydolności nerek, cukrzycy i ciąży. Natomiast obniżone wartości kreatyniny są obserwowane u osób starszych i dzieci oraz w stanach utraty masy mięśniowej.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 103Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Kwas moczowy jest produktem przemian puryn, pochodzących z pożywienia z endogennej syntezy i z rozkładu kwasów nukleinowych. Około 75% kwasu moczowego wydalane jest wraz z moczem natomiast pozostała część opuszcza organizm ludzki przez układ pokarmowy. Oznaczanie stężenia kwasu moczowego jest wykorzystywane do diagnozowania dny moczanowej, białaczek, niewydolności nerek, zatruć ciążowych, chorób wątroby i niektórych nowotworów.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Hiperurykemia, czyli stan podwyższonego stężenia kwasu moczowego jest typowy dla: dny moczanowej, białaczek, osób nadużywających napojów piwnych, przewlekłej niewydolności nerek, zatrucia ciążowego, nadczynności tarczycy, odwodnienia pozakomórkowego w trakcie terapii lekami moczopędnymi. Hipourykemia, czyli stan obniżonego poziomu kwasu moczowego może występować z kolei w przebiegu niewydolności wątroby, chorób nowotworowych (rak okrężnicy i płuc, niektóre chłoniaki).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00, a na badanie stawił się wypoczęty.

Kod  badania: 107Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Magnez jest drugim (po potasie) pod względem ilości minerałem występującym w komórkach, a jego gospodarka związana jest z gospodarką wapniową. Odpowiada za aktywację ponad 300 enzymów, w związku z czym uczestniczy w procesie trawienia, w przemianie węglowodanowej i białkowej. Ponadto hamuje przewodzenie pobudzenia nerwowego do wszystkich mięśni – działanie przeciwskurczowe, a jego niedobór powoduje nadpobudliwość neuromięśniową, aż po napady skurczów.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Stan podwyższonego stężenia magnezu występuje rzadko i może być spowodowany podaniem zbyt dużej dawki magnezu lub jako skutek zaburzeń funkcji nerek. Obniżone stężenie magnezu to z kolei efekt niedostatecznej podaży tego pierwiastka z dietą, zaburzeń wchłaniania (np. zespół złego wchłaniania), nadmiernej utraty przez nerki (efekt stosowania niektórych leków) lub alkoholizmu.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 110Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Mocznik jest końcowym produktem przemiany białkowej, wydalanym wyłącznie przez nerki. W związku z tym wykorzystywany jest jako marker pracy nerek.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie mocznika we krwi może świadczyć o niewydolności nerek, istnieniu procesów patologicznych, które przebiegają ze wzmożonym rozpadem tkanek (krwotoki, chemioterapia, gorączka, przewlekłe biegunki, nowotwory). Obniżone stężenie mocznika towarzyszy zwykle stanom wyniszczenia organizmu wskutek głodówek, marskości wątroby, diety ubogobiałkowej.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 113Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Czynniki reumatoidalne (RF) to przeciwciała skierowane przeciwko niektórym własnym przeciwciałom (tzw. autoprzeciwciała). Ich obecność stwierdza się w surowicy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, dlatego są przydatnym markerem tej grupy schorzeń.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Przyczyny wykrycia czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi to: reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjogrena, toczeń układowy, przewlekłe infekcje bakteryjne (np. gruźlica), infekcje wirusowe, przewlekłe zakażenia pasożytnicze.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 119Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Trójglicerydy to związki należące do lipidów pochodzące z dwóch źródeł: egzogennego (pożywienie) i endogennego (synteza w wątrobie). Są jednymi z głównych materiałów energetycznych zużywanych na potrzeby bieżące organizmu lub magazynowane jako materiał zapasowy w postaci tkanki tłuszczowej. Oznaczanie ich stężenia jest wykorzystywane w diagnozowaniu dyslipidemii pierwotnych (dziedzicznych) i wtórnych spowodowanych otyłością, cukrzycą, nadużywaniem alkoholu, niedoczynnością tarczycy.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie triglicerydów jest markerem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, a wynikać może z istnienia hipertriglicerydemii pierwotnej (dziedziczna), cukrzycy, alkoholizmu, zapalenia trzustki, zespole nerczycowym, niedoczynności tarczycy. Obniżony poziom triglicerydów nie ma wartości diagnostycznej.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 123Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Trójglicerydy to związki należące do lipidów pochodzące z dwóch źródeł: egzogennego (pożywienie) i endogennego (synteza w wątrobie). Są jednymi z głównych materiałów energetycznych zużywanych na potrzeby bieżące organizmu lub magazynowane jako materiał zapasowy w postaci tkanki tłuszczowej. Oznaczanie ich stężenia jest wykorzystywane w diagnozowaniu dyslipidemii pierwotnych (dziedzicznych) i wtórnych spowodowanych otyłością, cukrzycą, nadużywaniem alkoholu, niedoczynnością tarczycy.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie triglicerydów jest markerem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, a wynikać może z istnienia hipertriglicerydemii pierwotnej (dziedziczna), cukrzycy, alkoholizmu, zapalenia trzustki, zespole nerczycowym, niedoczynności tarczycy. Obniżony poziom triglicerydów nie ma wartości diagnostycznej.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 123Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie laboratoryjne polegające na określeniu maksymalnej ilości żelaza potrzebnego do całkowitego wysycenia białka transferyny, która jest podstawowym nośnikiem żelaza w osoczu. Oznaczanie zdolności wiązania żelaza jest wykorzystywane w diagnozowaniu anemii.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone wartości TIBC obserwuje się w niedokrwistości z niedoboru żelaza, ciąży lub stosowaniu hormonalnej antykoncepcji. Obniżone wartości TIBC przemawiają za niedokrwistościami w przebiegu chorób przewlekłych (nowotwory, przewlekłe stany zapalne).

 1. Przygotowanie do badania:

Podwyższone wartości TIBC obserwuje się w niedokrwistości z niedoboru żelaza, ciąży lub stosowaniu hormonalnej antykoncepcji. Obniżone wartości TIBC przemawiają za niedokrwistościami w przebiegu chorób przewlekłych (nowotwory, przewlekłe stany zapalne).

Kod  badania: 125Materiał: surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Pierwiastek ten jest mikroelementem. Znajduje się w wielu ważnych białkach: hemoglobinie, mioglobinie, w centrach aktywnych licznych enzymów. Stężenie żelaza krążącego we kwi jest wynikiem równowagi pomiędzy jego zapasami w ustroju (głównie wątrobowymi), wchłanianiem w przewodzie pokarmowym i fizjologicznym rozpadem erytrocytów. Oznaczanie poziomu żelaza we krwi jest wykorzystywane w diagnostyce niedokrwistości, hemochromatozy, zapalenia wątroby, krwawień z przewodu pokarmowego i dróg rodnych.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie żelaza występuje w przypadku anemii mikrocytarnej, przewlekłych stanach zapalnych (choroby reumatyczne, nowotwory, kolagenozy), krwawieniem utajonym lub nierozpoznanym (przedłużone, obfite krwawienia miesiączkowe). Nadmiar żelaza stwierdza się w hemochromatozach, w przewlekłych chorobach wątroby, zwłaszcza w marskości alkoholowej, talasemiach.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00

Kod  badania: 200Materiał: osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  PT (czas protrombinowy) służy do oceny czasu krzepnięcia krwi. Wynik wyrażany jest w postaci wskaźnika INR, którego wysokie wartości wskazują na szybsze krzepnięcie krwi, niskie z kolei na wydłużony czas krzepnięcia. Jego wartość uzależniona jest od obecności w osoczu niektórych czynników krzepnięcia i fibrynogenu. INR jest niezależny od laboratorium i stosowanej w nim metody  dzięki czemu jest łatwy do zinterpretowania dla lekarza. Samo oznaczenie czasu protrombinowego jest wykorzystywane rutynowo do monitorowania leczenia antagonistami witaminy K lub jako pośredni miernik fibrynogenu (funkcji wątroby).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wydłużenie czasu protrombinowego występuje we wrodzonych niedoborach czynników krzepnięcia (II, V, VII, X), przewlekłych chorobach miąższu wątroby, niedoborze witaminy K, niedoborach fibrynogenu, stosowaniu antagonistów witaminy K. Skrócony czas protrombinowy to najczęściej efekt zakrzepicy, zwiększonej aktywności czynnika VII lub fizjologicznie – czas okołoporodowy.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Ważne jest, by pacjent znajdował się w stanie przed zażyciem leków, zwłaszcza przeciwzakrzepowych.

Kod  badania: 201Materiał: osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  PT (czas protrombinowy) służy do oceny czasu krzepnięcia krwi. Wynik wyrażany jest w postaci wskaźnika INR, którego wysokie wartości wskazują na szybsze krzepnięcie krwi, niskie z kolei na wydłużony czas krzepnięcia. Jego wartość uzależniona jest od obecności w osoczu niektórych czynników krzepnięcia i fibrynogenu. INR jest niezależny od laboratorium i stosowanej w nim metody  dzięki czemu jest łatwy do zinterpretowania dla lekarza. Samo oznaczenie czasu protrombinowego jest wykorzystywane rutynowo do monitorowania leczenia antagonistami witaminy K lub jako pośredni miernik fibrynogenu (funkcji wątroby).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wydłużenie czasu protrombinowego występuje we wrodzonych niedoborach czynników krzepnięcia (II, V, VII, X), przewlekłych chorobach miąższu wątroby, niedoborze witaminy K, niedoborach fibrynogenu, stosowaniu antagonistów witaminy K. Skrócony czas protrombinowy to najczęściej efekt zakrzepicy, zwiększonej aktywności czynnika VII lub fizjologicznie – czas okołoporodowy.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Ważne jest, by pacjent znajdował się w stanie przed zażyciem leków, zwłaszcza przeciwzakrzepowych.

Kod  badania: 202Materiał: osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Białko osocza krwi, produkowane w wątrobie, angażowane w końcowym etapie krzepnięcia – tworzeniu skrzepu. Wykorzystywany do diagnozowania skaz krwotocznych, chorób wątroby, stanów zapalnych i choroby wieńcowej.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększone stężenie fibrynogenu jest wyznacznikiem istniejących stanów zapalnych, chorób reumatoidalnych, kolagenoz, raków, chłoniaków. Zmniejszone stężenie fibrynogenu świadczy o niewydolności wątroby, rozsianym wykrzepianiu śródnaczyniowym, fibrynolizie.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, wypoczętego, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). Zaleca się, by w dniu poprzedzającym badanie, pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godz. 18.00.

Kod  badania: 204Materiał: osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  D-dimery są fragmentami fibryny, powstającymi w procesie rozpadu fibryny. Obecność D-dimerów we krwi świadczy o tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem do aktywacji procesu krzepnięcia. Oznaczanie stężenia D-dimerów jest celowe w przypadku podejrzenia zakrzepu lub zatoru.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wzrost stężenia D-dimerów we krwi może występować w zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, rozsianym wykrzepianiu wewnątrznaczyniowym, chorobach nowotworowych, sepsie, urazach, stanach po zabiegach chirurgicznych.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, wypoczętego, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00).

Kod  badania: 250Materiał: krew żylnaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Grupą krwi nazywa się zestaw antygenów, występujących na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od pojawienia się antygenu A lub B, które mogą występować pojedynczo, razem lub wcale, określa się rodzaj grupy – A, B, AB lub 0. Krwinki czerwone mogą ponadto zawierać na swojej powierzchni antygeny z układu Rh, ich pojawienie się warunkuje rozpoznanie grupy Rh dodatniej (Rh+), natomiast ich brak pozwala określić daną grupę jako Rh ujemną (Rh-).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Oznaczanie grupy krwi ma podstawowe znaczenie dla przetaczania krwi oraz w diagnozowaniu konfliktu matczyno-płodowego.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, wypoczętego, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00).

Kod  badania: 251Materiał: krew żylnaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  PTA, czyli Pośredni Test Antyglobulinowy, to podstawowe badanie serologiczne, towarzyszące każdemu oznaczeniu grupy krwi i jednocześnie badanie przesiewowe stosowane u ciężarnych w celu wczesnej diagnostyki i oceny zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka. Badanie to ma na celu wykrycie przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom krwinek, które wiążąc się na powierzchni krwinek czerwonych, mogą wywołać hemolizę immunologiczną.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Dodatnie wyniki PTA mogą przemawiać za występowaniem niedokrwistości hemolitycznej, choroby zimnych aglutynin, napadowej zimnej hemoglobinurii, zagrożenia chorobą hemolityczną płodu/noworodka.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Ważne jest, by pacjent na badanie stawił się z dokumentem tożsamości, a ciężarna z wynikiem grupy krwi, jeśli taki posiada.

Kod  badania: 260Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  TSH – hormon tyreotropowy, wydzielany przez przysadkę i stymulujący tarczycę. U człowieka powoduje zwiększenie masy tarczycy, zwiększenie przepływu krwi przez ten narząd oraz nasilenie produkcji i wydzielania hormonów tarczycy – tyroksyny i trójjodotyroniny. Oznaczanie jej stężenia wykorzystywane jest w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia chorób tarczycy.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie TSH obserwowane jest w guzach przysadki, niedoczynności tarczycy, wywołanej istnieniem choroby Hashimoto, w stanach zapalnych tarczycy oraz po radioterapii tego narządu. Obniżone stężenie TSH to z kolei stan towarzyszący guzom przysadki i jej niedoczynności, chorobie Gravesa-Basedowa, toksycznemu wolu wieloguzkowemu, niedoczynności podwzgórza.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 261Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Wolna frakcja trójjodotyroniny to frakcja hormonu tarczycy, powstająca głównie wskutek odjodowania tyroksyny (T4) w tkankach obwodowych. Oznaczanie jej stężenia jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób tarczycy.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie FT3 występuje w chorobie Hashimoto, zapaleniach tarczycy, radioterapii tarczycy, hipoplazji tarczycy, chorobach przysadki, przebiegających z niedoborem TSH. Podwyższone stężenie FT3 to efekt choroby Gravesa-Basedowa, toksycznego wola wieloguzkowego, ciąży, ekotopowego występowania tkanki tarczycy, guzów przysadki wydzielających TSH.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 262Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Tyroksyna (T4), stanowiąca 80% hormonalnej produkcji tarczycy, krąży we krwi w powiązaniu z białkami nośnikowymi, których stężenie zależy od wielu czynników. Tylko frakcja wolna (FT4) posiada czynne działanie. Dlatego w celu oceny funkcji tarczycy oznacza się właśnie FT4.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zmniejszone stężenie FT4 obserwuje się w chorobie Hashimoto, zapaleniach tarczycy, radioterapii tarczycy, hipoplazji tarczycy, chorobach przysadki, przebiegających z niedoborem TSH. Podwyższone stężenie FT4 to efekt choroby Gravesa-Basedowa, toksycznego wola wieloguzkowego, ciąży, ekotopowego występowania tkanki tarczycy, guzów przysadki wydzielających TSH.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 266Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  FSH – folikulotropina, to hormon wydzielany przez przysadkę, mający za zadanie stymulowanie gonad. Oznaczanie stężenia hormonu FSH jest wykorzystywane w diagnozowaniu zaburzeń płodności, dojrzewania i miesiączkowania.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie hormonu FSH jest charakterystyczne dla hipogonadyzmu, będącego efektem infekcji gonad, przedwczesnego wygasania czynności jajników, naświetlania gonad, menopauzy. Obniżone stężenie FSH jest typowe dla guzów przysadki i podwzgórza, stanów zapalnych podwzgórza, niedożywienia, anoreksji, hiperprolaktynemii.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Istotne jest, by pacjentki pamiętały, w którym dniu cyklu znajdowały się podczas badania, gdyż poziom hormonu jest zależny od fazy cyklu miesiączkowego.

Kod  badania: 267Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  LH – hormon luteinizujący to hormon wydzielany przez przysadkę, mający za zadanie stymulowanie gonad. Oznaczanie stężenia hormonu LH jest wykorzystywane w diagnozowaniu zaburzeń płodności, dojrzewania i miesiączkowania.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie hormonu LH jest charakterystyczne dla hipogonadyzmu, będącego efektem infekcji gonad, przedwczesnego wygasania czynności jajników, naświetlania gonad, menopauzy, zespołu policystycznych jajników. Obniżone stężenie LH jest typowe dla guzów przysadki i podwzgórza, stanów zapalnych podwzgórza, niedożywienia, anoreksji, hiperprolaktynemii.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Istotne jest, by pacjentki pamiętały, w którym dniu cyklu znajdowały się podczas badania, gdyż poziom hormonu jest zależny od fazy cyklu miesiączkowego.

Kod  badania: 268Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Estradiol jest najważniejszym estrogenem, wytwarzanym w ciągu całego cyklu miesiączkowego przez jajniki. Jest głównym estrogenem kobiet w wieku rozrodczym. Wykorzystywany jest do diagnozowania braku lub zaburzeń miesiączkowania, nieprawidłowych krwawień miesięcznych, niepłodności, zaburzeń dojrzewania płciowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie estradiolu występuje w hipogonadyzmie, będącym efektem infekcji gonad, przedwczesnego wygasania czynności jajników, naświetlania gonad, menopauzy, zespołu policystycznych jajników, guzów przysadki, stanów zapalnych podwzgórza, niedożywienia, anoreksji. Podwyższone stężenie estradiolu może być spowodowane ciążą, guzami jajników/jąder, marskością wątroby, nowotworami nadnercza.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Istotne jest, by pacjentki pamiętały, w którym dniu cyklu znajdowały się podczas badania, gdyż poziom hormonu jest zależny od fazy cyklu miesiączkowego.

Kod  badania: 269Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Progesteron jest związkiem pośrednim w syntezie kortyzolu, wytwarzanym przez ciałko żółte, a w czasie ciąży łożysko, w niewielkich ilościach przez nadnercza i jądra. Oznaczanie jego poziomu wykorzystywane jest w diagnostyce niepłodności, ciąży pozamacicznej i zagrażających lub samoistnych poronień, krwawień w czasie ciąży, chorób nadnerczy i gonad.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie progesteronu występuje w ciąży, zaśniadzie groniastym, nowotworach jajników lub jąder, nadczynności nadnerczy. Obniżone stężenie progesteronu to efekt ciąży pozamacicznej, zatrucia ciążowego, nieprawidłowego funkcjonowania łożyska.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi. Istotne jest, by pacjentki pamiętały, w którym dniu cyklu znajdowały się podczas badania, gdyż poziom hormonu jest zależny od fazy cyklu miesiączkowego.

Kod  badania: 270Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Hormon produkowany przez przysadkę, odgrywający główną rolę w zapoczątkowaniu, a później w podtrzymywaniu laktacji. Jest wykorzystywany w diagnozowaniu mlekotoku, zaburzeń owulacji i miesiączkowania, zaburzeń płodności.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie prolaktyny może być efektem gruczolaków przysadki, ciąży, zespołu policystycznych jajników, przewlekłej niewydolności nerek, pierwszorzędowej niedoczynności tarczycy, stresu, laktacji.

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, wypoczętego, w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00). U kobiet oznaczenie powinno być wykonywane na początku cyklu miesiączkowego.

Kod  badania: 271Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Testosteron jest najważniejszym androgenem wydzielanym u mężczyzn. Wpływa on na rozwój drugorzędowych cech płciowych. W związku z tym wykorzystywany jest w diagnozowaniu opóźnionego dojrzewania chłopców, zaburzeń erekcji oraz płodności, a u kobiet w rozpoznawaniu przyczyn wirylizacji i hirsutyzmu (nadmierne owłosienie, obniżenie głosu, zmiana sylwetki ciała na „męską”).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Przyczyny podwyższonego stężenia testosteronu to: choroby nadnerczy (przerost, guz), zespół policystycznych jajników, zespół Cushinga. Przyczyny obniżonego stężenia testosteronu wynika z istnienia hipogonadyzmu, będącego efektem infekcji gonad, przedwczesnego wygasania czynności jajników, naświetlania gonad, andropauzy, zespołu policystycznych jajników, guzów przysadki, stanów zapalnych podwzgórza, niedożywienia, chorób genetycznych (np. zespół Klinefeltera).

 1. Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta w godzinach porannych (od 7.00 do 10.00).

Kod  badania: 273Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Gonadotropina kosmówkowa (HCG) jest hormonem produkowanym w czasie ciąży i dzięki temu oznaczanie jego stężenia umożliwia wczesne rozpoznanie ciąży. Pomiar stężenia HCG jest wykorzystywany nie tylko w testach ciążowych, ale również w diagnozowaniu ciąży pozamacicznej oraz niektórych nowotworów – zaśniadu groniastego, nowotworów jajników i jąder.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Zwiększone stężenie beta-HCG występuje w ciąży, również pozamacicznej, zaśniadzie groniastym, nowotworach zarodkowych jajnika i jądra. Ponadto wraz z innymi oznaczeniami jest wykorzystywany do diagnostyki prenatalnej trisomii 21.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 280Materiał: surowicaTermin: 4 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Witamina B12, podobnie jak kwas foliowy, jest m.in. istotnym czynnikiem rozwoju komórek, na przykład krwinek czerwonych. Dlatego oznaczanie jej poziomu jest konieczne w diagnozowaniu niedokrwistości i zaburzeń neurologicznych.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obniżone stężenie poziomu witaminy B12 może być przyczyną niedokrwistości Adisona-Biermera, anemii złośliwej, zaburzeń wchłaniania, nieprawidłowej diety, szpiczaka mnogiego, aplazji i hipoplazji szpiku. Z kolei podwyższone stężenie witaminy B12 może towarzyszyć chorobom wątroby, zespołom mieloproliferacyjnym.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 350Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  PSA to antygen wytwarzany przez gruczoł krokowy, czyli prostatę. Jego stężenie zwiększa się w każdym aktywnym schorzeniu prostaty, ale ten wzrost jest największy i najszybszy w przypadku raka, dlatego oznaczanie stężenia PSA jest zalecane w diagnostyce chorób gruczołu krokowego.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie PSA występuje w stanach zapalnych gruczołu krokowego, nowotworach łagodnych i złośliwych tego narządu oraz po badaniu per rectum.

 1. Przygotowanie do badania:

Zaleca się, by badanie nie było wykonane bezpośrednio po badaniu per rectum oraz u pacjenta, który na badanie przyjechał rowerem.

Kod  badania: 353Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Antygen rakowo-płodowy (CEA) to krążący antygen, towarzyszący rakowi jelita grubego i rakowi odbytnicy. Jest to białko płodowe, które w warunkach prawidłowych nie jest syntetyzowane po urodzeniu. Oznaczanie jego stężenia jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nowotworów jelita grubego, zwłaszcza okrężnicy i odbytnicy.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie obserwuje się w rakach jelita grubego i rakach odbytnicy, a wzrost stężenia koreluje ze stopniem zaawansowania raka i jego rozległości. Ponadto, nieprawidłowo wysokie stężenie może występować w krwotocznym zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego-Crohna, zapaleniu wątroby i trzustki oraz niektórych nowotworach przełyku, żołądka, oskrzeli, trzustki, piersi, jajników.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 354Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Alfa-fetoproteina (AFP) to glikoproteina obecna w osoczu płodu, stąd jej nazwa. Zanika w surowicy w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Ponowne pojawienie się tego białka u dziecka lub osoby dorosłej obserwowane jest w przebiegu raka wątroby i jąder.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Poziom AFP wzrasta w pierwotnych rakach wątroby, raku jądra, potworniakach jajnika, raku trzustki, żołądka i oskrzeli.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 355Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Ca 125 to krążący antygen związany z rakiem jajnika. Jego oznaczanie jest wykorzystywane w diagnozowaniu i monitorowaniu terapii raka jajnika.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie Ca 125 obserwuje się w rakach jajnika, torbielakogruczolakach jajnika, rakach jelita grubego i piersi, dających przerzuty, w łagodnych schorzeniach ginekologicznych (endometrioza) oraz wysiękach do jamy opłucnowej lub jamy otrzewnej na różnym tle.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 357Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Antygen Ca 15-3 jest to krążący antygen związany z tkanką gruczołu sutkowego. Znajduje zastosowanie jako marker w diagnozowaniu i monitorowaniu terapii raków piersi.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie tego markera może świadczyć o raku piersi, raku jajnika i płuc oraz w łagodnych rozrostowych chorobach piersi, jajnika i wątroby.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 401Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Antygen HBs to antygen, którego poziom świadczy o zakażeniu wirusem HBV (wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B). Jego oznaczenie jest wykorzystywane w diagnozowaniu WZW typu B oraz jako test przesiewowy, obowiązkowo wykonywany wśród wszystkich ciężarnych kobiet.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Dodatni wynik testu na obecność tego antygenu może świadczyć o zakażeniu wirusem HBV.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 403Materiał: surowicaTermin: 4 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Anty-HBs to przeciwciała, które pojawiają się w surowicy po zaniku antygenu HBS lub pojawiające się jako odpowiedź na zastosowane szczepienie. Wykorzystywane w diagnozowaniu WZW typu B.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Podwyższone stężenie anty-HBs może świadczyć o infekcji wirusem HBV lub zastosowaniu szczepienia.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 412Materiał: surowicaTermin: 4 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  HCV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C, które uznawane jest za przyczynę raka i marskości wątroby. Wykrywanie przeciwciał anty-HCV, które jest prostym badaniem wykonywanym z krwi, służy zatem wczesnej diagnostyce WZW typu C.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Dodatni test badania przesiewowego w kierunku przeciwciał anty-HCV może świadczyć o zakażeniu wirusem WZW typu C, jednak wymaga potwierdzenia testami molekularnymi.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 420Materiał: surowicaTermin: 4 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  HIV to ludzki wirus niedoboru odporności, odpowiedzialny za wywoływanie choroby AIDS. Oznaczanie przeciwciał przeciwko wirusowi HIV jest wykorzystywane w diagnozowaniu niedoborów odporności oraz jako obowiązkowe badanie przesiewowe stosowane u wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wynik ujemny (negatywny) testu w kierunku przeciwciał przeciwko wirusowi HIV oznacza, że nie znaleziono przeciwciał anty-HIV. Żeby po zakażeniu wirusem HIV przeciwciała pojawiły się w ilości takiej, by mogły je „zauważyć” testy diagnostyczne musi minąć odpowiedni czas. Jeśli badanie zostanie wykonane za wcześnie, przed upływem 12 tygodni od potencjalnego momentu zakażenia, wynik testu może być fałszywie ujemny. Nie można bowiem wykluczyć, iż doszło do zakażenia, a tylko nie powstała dostatecznie duża ilość przeciwciał przeciwko wirusowi, tylko test ich „nie zauważył”. Wynik dodatni (pozytywny) testu również nie dowodzi jeszcze zakażenia wirusem HIV, musi on być potwierdzony bardziej specjalistycznymi badaniami.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 424Materiał: krew pełna/surowica/osoczeTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  HIV to ludzki wirus niedoboru odporności, odpowiedzialny za wywoływanie choroby AIDS. Oznaczanie przeciwciał przeciwko wirusowi HIV jest wykorzystywane w diagnozowaniu niedoborów odporności oraz jako obowiązkowe badanie przesiewowe stosowane u wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wynik ujemny (negatywny) testu w kierunku przeciwciał przeciwko wirusowi HIV oznacza, że nie znaleziono przeciwciał anty-HIV. Żeby po zakażeniu wirusem HIV przeciwciała pojawiły się w ilości takiej, by mogły je „zauważyć” testy diagnostyczne musi minąć odpowiedni czas. Jeśli badanie zostanie wykonane za wcześnie, przed upływem 12 tygodni od potencjalnego momentu zakażenia, wynik testu może być fałszywie ujemny. Nie można bowiem wykluczyć, iż doszło do zakażenia, a tylko nie powstała dostatecznie duża ilość przeciwciał przeciwko wirusowi, tylko test ich „nie zauważył”. Wynik dodatni (pozytywny) testu również nie dowodzi jeszcze zakażenia wirusem HIV, musi on być potwierdzony bardziej specjalistycznymi badaniami.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 426Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Toksoplazmoza to choroba wywołana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii, który w organizmie człowieka, swojego żywiciela pośredniego, może bytować bezobjawowo lub powodować patologiczne zmiany, zwłaszcza u niemowląt i płodu. Diagnostyka toksoplazmozy jest badaniem obowiązkowym w czasie ciąży. Badanie to zalecane jest każdej ciężarnej oraz kobietom planującym ciąże.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Przeciwciała IgG pojawiają się ok. 15 dnia po zakażeniu, pod koniec drugiego miesiąca ich stężenie osiąga maksimum, stały poziom utrzymuje się 6-12 miesięcy, później zmniejsza się stopniowo i utrzymuje bardzo długo w słabym mianie.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 427Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Toksoplazmoza to choroba wywołana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii, który w organizmie człowieka, swojego żywiciela pośredniego, może bytować bezobjawowo lub powodować patologiczne zmiany, zwłaszcza u niemowląt i płodu. Diagnostyka toksoplazmozy jest badaniem obowiązkowym w czasie ciąży. Badanie to zalecane jest każdej ciężarnej oraz kobietom planującym ciąże.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Przeciwciała klasy IgM pojawiają się dziesiątego dnia po zakażeniu; osiągają maksymalne stężenie ok. 2-3 tygodnia i zanikają pod koniec czwartego miesiąca. Oznaczanie ich stężenia służy zatem diagnozowaniu wczesnego zakażenia lub jego nawrotu.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 429Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Różyczka to choroba zakaźna, uznawana za schorzenie wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus różyczki (Rubella). Choroba często przebiega bezobjawowo, jednak bywa, że jej przebieg kończy się bardzo poważnymi powikłaniami, zwłaszcza u płodu. Dlatego też oznaczanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki wykonuje się w 3 sytuacjach:

 1. u młodych kobiet w wieku prokreacyjnym przed podjęciem decyzji o szczepieniu
 2. w przebiegu badań przed planowanym zajściem w ciążę lub w ciąży
 3. w przypadku podejrzenia różyczki u kobiety ciężarnej lub u noworodka.
 4. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obecność przeciwciał IgG świadczy o przebytej różyczce, szczepieniu lub trwającym zakażeniu. Ponowne zainfekowanie wirusem różyczki powoduje szybkie narastanie przeciwciał tylko w klasie IgG, siedem do dziesięciu dni po zakażeniu.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 430Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Różyczka to choroba zakaźna, uznawana za schorzenie wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus różyczki (Rubella). Choroba często przebiega bezobjawowo, jednak bywa, że jej przebieg kończy się bardzo poważnymi powikłaniami, zwłaszcza u płodu. Dlatego też oznaczanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki wykonuje się w 3 sytuacjach:

 1. u młodych kobiet w wieku prokreacyjnym przed podjęciem decyzji o szczepieniu
 2. w przebiegu badań przed planowanym zajściem w ciążę lub w ciąży
 3. w przypadku podejrzenia różyczki u kobiety ciężarnej lub u noworodka.
 4. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Kilka dnia po pojawieniu się wysypki lub po zastosowaniu szczepienia, możliwe jest wykrycie w surowicy przeciwciał klasy IgM. Przeciwciała te są jednak nietrwałe – ich poziom osiąga maksimum w okresie 3 tygodni i zanika w ciągu 6 tygodni. Wykrywanie przeciwciał IgM u ciężarnych pozwala odróżnić infekcję pierwotną od ponownego niegroźnego zakażenia (powtórny wzrost samych IgG).

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 439Materiał: surowicaTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Mononukleoza zakaźna to choroba wirusowa, spowodowana infekcją wirusem Epsteina-Barra. Ze względu na swój przebieg, który bywa uogólniony, a u dorosłych bardzo niespecyficzny objawowo, bywa trudny do zdiagnozowania. Szybki test jakościowy pozwala potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie mononukleozy zakaźnej.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Dodatni wynik testu potwierdza zakażenie wirusem Epsteina-Barra. Ujemny wynik nie wyklucza jednak takiego zakażenie, gdyż może być spowodowany wczesną jego fazą.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 472Materiał: kałTermin: 1 dzień

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Helicobacter pylori to bakteria, która dzięki swojej budowie jest doskonale zaadaptowana do warunków w błonie śluzowej żołądka ludzkiego, gdzie bytuje. U pacjentów, u których doszło do kolonizacji ta bakterią, występuje reakcja zapalna śluzówki. U niektórych osób to przewlekłe zapalenie żołądka ewoluuje w kierunku choroby wrzodowej lub zanikowego zapalenia żołądka, które może doprowadzić do rozwoju raka. Badanie w kierunku infekcji Helicobacter wykonuje się w diagnozowaniu zaburzeń ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza żołądka.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Rozpoznanie nosicielstwa może być ustalone już po pierwszym badaniu, jeśli wynik testu jest zdecydowanie dodatni. W przypadku słabej reakcji test należy powtórzyć po 3 tygodniach.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta.

Kod  badania: 476Materiał: surowicaTermin: 7 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Borelioza jest infekcją krętkową przenoszoną przez kleszcze. Rozwija się w trzech fazach: I faza – rumień, II faza – rozsiane zakażenie, III faza – przewlekłe zakażenie z zapaleniem stawów i objawami neurologicznymi. Za powstawanie choroby odpowiada bakteria Borrelia burgdorferi, której obecność wykrywa się dzięki obecności w surowicy ludzkiej przeciwciał typu IgM i IgG.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wysoki poziom przeciwciał IgG może świadczyć o fazie przewlekłej Boreliozy. Wyniki badań należy zawsze interpretować w kontekście klinicznym.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 477Materiał: surowicaTermin: 7 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Borelioza jest infekcją krętkową przenoszoną przez kleszcze. Rozwija się w trzech fazach: I faza – rumień, II faza – rozsiane zakażenie, III faza – przewlekłe zakażenie z zapaleniem stawów i objawami neurologicznymi. Za powstawanie choroby odpowiada bakteria Borrelia burgdorferi, której obecność wykrywa się dzięki obecności w surowicy ludzkiej przeciwciał typu IgM i IgG.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Wysokie stężenie przeciwciał IgM może świadczyć o świeżym zakażeniu krętkami Borrelia burgdorferi lub o nawrocie choroby, jej zaostrzeniu. Wyniki badań należy zawsze interpretować w kontekście klinicznym.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 650Materiał: surowicaTermin: 7 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  W badaniu tym wykorzystuje się zdolność białek do przemieszczania się w polu elektrycznym. Umożliwia ono określenie stężenia białek surowicy po ich umieszczeniu w polu elektrycznym. Badanie wykorzystuje się do diagnozowania stanów zapalnych (w szczególności wątroby), chłoniaków, niedoborów odporności.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
 2. obniżone stężenie frakcji albumin – niedożywienie, niewydolność wątroby, zespół nerczycowy, zaburzenia wchłaniania
 3. zwiększone stężenie frakcji α1 i α2-globulin – stany zapalne
 4. zwiększone stężenie frakcji γ-globulin – infekcje, zakażenia pasożytnicze, choroby tkanki łącznej, przewlekłe choroby wątroby
 5. obniżone stężenie frakcji γ-globulin – wrodzone niedobory odporności, Chłoniami,
 6. ostra niewydolność wątroby, leczenie immunosupresyjne
 7. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 670Materiał: surowicaTermin: 2 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Przeciwciała przeciwtarczycowe, skierowane przeciwko niektórym białkom tarczycy wykrywa się w wielu schorzeniach tego gruczołu. Przeciwciała anty-TPO czyli przeciwko peroksydazie tarczycowej, należą do jednych z nich. Chociaż ich obecność stwierdza się u 5% osób zdrowych, a częstość ich występowania wzrasta z wiekiem, to przyjmuje się, że ich obecność jest ważnym objawem choroby Hashimoto (w 90% przypadków tej choroby).

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Obecność przeciwciał anty-TPO może świadczyć o chorobie Hashimoto, nadczynności tarczycy, pierwotnej niedoczynności tarczycy u  dorosłych i raku tarczycy.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 675Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to przeciwciała, które rozpoznają antygen jąder komórkowych – złożonych struktur antygenowych. W organizmie ludzkim pojawiają się w przebiegu kolagenoz, tocznia, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób z tzw. autoagresji. Badanie ANA1 ma charakter przesiewowy i służy jedynie stwierdzeniu istnienia przeciwciał przeciwjądrowych, bez określania ich swoistości.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:

  Przeciwciała przeciwjądrowe mogą występować u osób zdrowych, a częstość ich występowania wzrasta z wiekiem, zwłaszcza powyżej 60. roku życia. Ich wykrycie może jednak świadczyć o toczniu, twardzinie układowej, zespole Sjogrena, reumatoidalnym zapaleniu stawów. Dlatego wykrycie przeciwciał przeciwjądrowych w teście ANA1 obliguje do ich identyfikacji w teście ANA2.

 1. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

Kod  badania: 676Materiał: surowicaTermin: 3 dni

 1. Ogólne informacje o badaniu:

  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to przeciwciała, które rozpoznają antygen jąder komórkowych – złożonych struktur antygenowych. W organizmie ludzkim pojawiają się w przebiegu kolagenoz, tocznia, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób z tzw. autoagresji. Badanie ANA1 ma charakter przesiewowy i służy jedynie stwierdzeniu istnienia przeciwciał przeciwjądrowych, bez określania ich swoistości. Natomiast badanie ANA2 pozwala zidentyfikować ich swoistość.

 1. Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
 1. przeciwciała przeciwko DNA – toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie wątroby, toczeń polekowy
 2. przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom jądrowym (anty-ENA) – toczeń układowy, zespół Sharpa, zespół Sjogrena,
 3. przeciwciała antyhistonowe – toczeń polekowy
 4. Wyniki testu ANA2 powinny być zawsze interpretowane wraz z pełnym obrazem klinicznym.

 5. Przygotowanie do badania:

Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

  Call Now Button