Innowacyjność

Dla LekarzyStawiamy na nowe technologie

Innowacyjność

Każdy z naszych zleceniodawców nieodpłatnie otrzymuje:

 • Kompletny zestaw procedur „przedlaboratoryjnych”Karta systemowa_www
 • Profesjonalne szkolenie z tych procedur
 • Porady „przedbadaniowe” dla pacjenta w formie tablicy naściennej oraz ulotek
 • Profesjonalne i czytelne karty zleceń (skierowania)
 • Zestaw probówek w systemie zamkniętym
 • Blankiety kodów kreskowych (naklejanych na probówki i skierowania)
 • Kartę umożliwiającą wgląd do wyników w systemie OnLine
 • Kartę do pierwszego logowania (z tymczasowym hasłem i numerem)
 • Dodatkowo ulotki promujące badania w formie profili badań

Materiał do badań pobierany jest w naszym punkcie pobrań lub w placówce zleceniodawcy przez jego personel, który zostanie w pełni przeszkolony ze wszystkich procedur. Szkolenie obejmuje część procesu „przedanalitycznego”, to znaczy:

 • Wypełnianie zleceń
 • Pobieranie materiału
 • Kodowanie probówek
 • Zabezpieczenie materiału (przed światłem słonecznym, wysoką temperaturą itd.)
 • Przekazanie materiału naszemu kurierowi

WYKONANIE BADAŃ

Po odebraniu próbek do badań wraz z wypełnionymi skierowaniami, nasz kurier przywozi materiał do Laboratorium w celu analizy.

Proces analityczny:

 • Rejestracja zleceń w systemie informatycznym (LIMS)
 • Wprowadzenie danych pacjentów
 • Rozdział materiału
 • Przygotowanie materiału do badań (odwirowanie, uzyskiwanie surowicy, krwi EDTA, osocza lub innego materiału)
 • Zlecenie badań
 • Wykonanie badań
 • Uzyskanie wyników
 • Analiza wyników
 • Autoryzacja wyników (zatwierdzenie)
 • Wygenerowanie wyników OnLine i wysłanie do zleceniodawcy
 • Wydruk i dostarczenie wyników w formie fizycznej zleceniodawcy

Po wykonaniu badań następuję autoryzacja wyników (zatwierdzenie), która przeprowadzana jest przez diagnostę z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy wynik jest indywidualnie analizowany przed autoryzacją. W razie konieczności badanie zostaje powtórzone ze względu na potwierdzenie otrzymanego wyniku. Następnym etapem jest dystrybucja wyników do zleceniodawców.
Każdy ze zleceniodawcy nieodpłatnie otrzymuje kartę kontrahenta ze swoim numerem oraz tzw. kartę do pierwszego logowania z tymczasowym hasłem (do zmiany przy pierwszym logowaniu).

Wgląd do wyników OnLine ma na celu optymalizację czasu i komfort wzajemnej współpracy. Otrzymanie wyniku w ten sam dzień wpływa na szybkość interwencji ze strony lekarzy. Szczególnie w przypadku wyników krytycznych bądź alarmowych, kiedy występuje zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Świadczymy również pomoc merytoryczną w interpretacji wyników oraz udzielamy konsultacji. Nasze wyniki i dane Klientów są w pełni zabezpieczone, posiadamy certyfikat bezpieczeństwa SSL oraz system bezpiecznego logowania zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).